GIR HÅP TIL MENNESKER I KENYA

HVA ER TUMAINI?

Tumaini er en uavhengig organisasjon som yter bistand til utdanning, helse og hjem i Kenya. I Kenya har vi sett mange som mangler mye, men også hvor lite som skal til for å hjelpe noen ut av en ellers håpløs situasjon. Målet vårt er at 100 % av det vi samler inn av midler skal gå til prosjektene våre.

 

Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen.

Åpne Hender Ikon
klinikk.jpg

NØDHJELP

Hjelp oss å redde klinikken, og dermed også menneskers liv i Kenya. 

VÅRE PROSJEKTER

OGADA ACADEMY

I 2012 startet vi en barneskole som skulle være et trygt sted for læring og utvikling, fri for vold og misbruk. I dag går det ca.

450 elever på skolen vår.  

GIRIBE CARE CENTER

Vårt Care senter ble startet opp i 2018 og tar vare på de unge og svake i samfunnet. Med en mama er Care senteret mer som en stor familie enn et barnehjem for våre 25 barn.
 

OGADA TECHNICAL TRAINING SCHOOL

De fleste av ungdommene i Giribe har ikke råd til videregående skole og blir ofte sittende hjemme uten å ha noe å gjøre. Vi bestemte oss for å bygge en fagskole slik at unge blir en ressurs for samfunnet. 

GIRIBE HELSEKLINIKK

En ny Klinikk ble åpnet i starten av 2010. Den har 25 sengeplasser og egne avdelinger fødsel, smittepasienter og barn. Det er også et lite laboratorium for testing av blodprøver. 

LORENA DØVESKOLE

Det er vanlig at døve i Kenya blir gjemt bort hele barndommen, uten muligheten til å leke med andre barn. Vi ville hjelpe de døve barna i landsbyen Giribe med utdanning og omsorg. Skolen er basert på lokalt initiativ og har i dag syv elever. 

RENT VANN

Rent vann forandrer liv. Ca. 40% av kenyanere får vann fra usikre kilder som dammer og elver. Tumaini jobber for at så mange som mulig i prosjektområdet skal ha tilgang på rent drikkevann.  

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon