OM OSS

Tumaini er en uavhengig organisasjon som yter bistand til utdanning, helse og hjem i Kenya.

 

Tumaini ble startet opp i 2004, og drives av frivillige fra Fredrikstad og Sarpsborg. Gjennom våre mange turer til Kenya har vi sett hvor mange som mangler mye, men også hvor lite som skal til for å hjelpe noen ut av en ellers håpløs situasjon.

Fra 1.1.2011 ble Tumaini en stiftelse med org.no 995 627 213.

Vi vet at ingen kan hjelpe alle, men vi vet også at alle kan hjelpe noen. Derfor samler vi inn penger og formidler dem ut til prosjekter på en effektiv måte. Målet er at 100% av det vi samler inn av penger skal komme ut til prosjektene.

For å kvalitetssikre prosjektet og bruken av pengene arbeider vi kontinuerlig med kravstillelse og opparbeidelse av gode rutiner. Når hjelp ytes er det viktig å yte den riktig. Tumaini trekker derfor blandt annet veksler på erfaring fra personer som i flere år har drevet NORAD-prosjekter, og kjenner de lokale forhold godt.

Vi vet at ingen kan hjelpe alle,

men vi vet også at alle kan hjelpe noen.

STYRET I TUMAINI

Styremedlem

LINE BORGERSEN

Yrke: Lærer

Mail: line.viken@gmail.com

Styremedlem

ROY JACOBSEN

Yrke: Bygningsingeniør

Mail: roy.jacobsen@vaerste.no

Styremedlem

ROGER STEFFENSEN

Yrke: Bioingeniør

Mail: roger.steffensen@gmail.com

Styremedlem

WENCHE STENE LINDBERG

Yrke: Ingeniør

Mail: wenche.stene.lindberg@ramboll.no

Styremedlem

PER BJØRGE

Yrke: Advokat

Mail: per@adv-bs.no

Styremedlem

RAKEL NILSSEN

Yrke: Adjunkt

Mail: rakel.nilssen@sarpsborg.com

Styreleder

ARLY DALE

Yrke: Lærer

Mail: arlydale@me.com