top of page
IMG_5811.JPG

GIRIBE HELSEKLINIKK

Klinikken ble bygget om og nyåpnet i starten av 2010. Den har 25 sengeplasser og egne avdelinger fødsel, smittepasienter og barn. Det er også et lite laboratorium for testing av blodprøver.

Giribe er en liten landsby i et fattig område ved Victoriasjøen, øst i Kenya. Her står utfordringene i kø. I dette området er barnedødeligheten svært høy pga. sykdommer som malaria, tyfoid, dysenteri, mageorm og luftveisinfeksjoner. Det sies at området rundt Victoriasjøen er et at av de stedene i verden som er hardest rammet av malaria. En annen utfordring er hiv/aids som gjør at mange er syke og dør. Dette fører til mange foreldreløse barn.

IMG_5802.JPG

HISTORIKK

Klinikken ble bygd på slutten av 80-tallet

Ble i mange år drevet delvis frivillig av Rhoda og Robert Masaga med noe støtte fra menigheter i Norge. Rhoda døde i 2006

Tumaini overtok driften i 2006 og ansatte får nå lønn tilsvarende andre klinikker.

Ny stor klinikk stod ferdig tidlig i 2010

20 sengeplasser

Nesten 7.000 konsultasjoner/behandlinger i 2009

I 2014 har vi 13 ansatte 
(lege/ansvarlig,  jordmor, sykepleiere, hjelpepleiere, laborant, vakter, renhold)

Daglig leder på klinikken er Robert Masaga

Det var i 2006 at Tumaini fikk en forespørsel om å ta over driften av den gamle klinikken i Girbe som da var liten og ganske slitt. Robert Masaga drev i mange år denne klinikken sammen med sin kone Rhoda og noen andre arbeidere. De hadde ikke lønn, men fikk noe støtte for det frivillige arbeidet de gjorde. Med hjelp fra sponsorer og støttepartnere skaffet Tumaini 500.000 slik at vi fikk bygd en helt ny klinikk. I dag lønner vi 9 ansatte, og det er full aktivitet på klinikken. Vi har begynt å oppgradere utstyret på klinikken også. Med det nye laboratoriumet kan klinikken nå foreta f.eks. blodoverføring.

AKTIVITETER

  • Poliklinikk

  • Barselavdeling

  • Program for hiv/aids informasjon

  • Tannklinikk

IMG_5790.JPG

Hovedaktivitetene til klinikken er:

 

Vaksinsjon

Klinikken er godkjent for å drive et vaksinasjonsprogram og får dette fra myndighetene. Hver onsdag er vaksinasjonsdag.

 

Fødselshjelp
Klinikken har som mål å få alle førstegangsfødende til klinikken for å registrere seg, gi dem råd, veiledning og oppfølging i forbindelse med svangerskapet og fødselen. Ved komplikasjoner er klinikken til stor hjelp.

Poliklinikk
Mange av pasientene som kommer har behov for poliklinisk behandling. Det er mye brannskader, kutt og sår.

Tannhelsetjenesten
Tannlege Bernt Åreskjold fra Fredrikstad besøkte for noen år siden denne klinikken. Da hadde han med seg enkelt utstyr for å trekke tenner, og gav Robert Masaga opplæring i dette. Dette har nå blitt så etterspurt at det enkelte dager trekkes 10-20 tenner. Men lokalbedøvelsen koster ca. 25 kr, noe som er håpløst dyrt for befolkningen. Man må reise flere mil for å finne en lignende mulighet for å trekke tenner.

Familieplanlegging
Klinikken har i mange år drevet med familieplanlegging. Det gis informasjon og hjelp med prevensjon.

Helseinformasjon
Det er et stort behov for helseinformasjon. Området har hatt et lavt utdanningsnivå og mange mangler grunnleggende kunnskaper om hygiene og årsaker til de vanlige sykdommene. Med høyere bemanning på klinikken, og mer materiell ville det vært mulig å drive bedre helseinformasjon for å forebygge mange av sykdommene i området. Vi vet ikke nok om utbredelsen av Hiv/Aids i dette området, men foreløpig kan det se ut til at ikke så mange har Aids. Men mørketallene kan være store, og bare informasjon og forebyggende arbeid kan forhindre at dette blir et utbredt problem som ellers i Kenya.

Forebygging
Vi håper også på sikt å kunne bidra med penger som kan brukes til direkte forebygging av de vanligste sykdommene. I tillegg til helseinformasjon kan det f.eks. være å bedre tilførselen av rent vann og å dele ut myggnett for å ungå malariamygg.

IMG_5777.JPG
bottom of page