top of page
PERSONVERNPOLICY

Ditt personvern er viktig for oss. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Tumaini håndterer personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer, givere og andre vi jobber med.

Hva er personopplysninger og hva er behandling av personopplysninger?

Personopplysninger vil si enhver opplysning som direkte eller indirekte kan identifisere en fysisk person, for eksempel navn, identifikasjonsnummer (kontonummer, fødselsnummer, telefonnummer, IP-adresse etc.), postadresse, e-postadresse og bilder.

Behandling av personopplysninger er alt som skjer med personopplysningene. Eventuelle tiltak som er gjort med personopplysninger utgjør en behandling, enten det er automatisert eller ikke. Eksempler på vanlige behandlinger er innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, behandling, overføring og sletting.

 

Hvem er behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig i organisasjonen, den som bestemmer formålet med behandling av personopplysningene, er Styreleder i Stiftelsen Tumaini.

Hvilke personopplysninger samler vi inn om våre givere og hva brukes de til?

Fra våre givere innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-post adresse. Det er frivillig å oppgi dine personopplysninger til oss. Vi benytter kontaktinformasjon og personopplysninger vi samler inn slik at vi kan nå ut til deg med relevant kommunikasjon om det du støtter og gi deg mulighet til å fortsette og støtte arbeidet.

Når man melder seg som giver til Tumaini gir man samtykke til at vi bruker personopplysninger til eksempelvis utsendelse av nyhetsbrev, gavegiroer, invitasjon til arrangementer og annen relevant informasjon om organisasjonen.

Det er ingen bindingstid på å være fastgiver hos oss. Om en fastgiver ønsker å endre sin avtale kan dette gjøres ved å ta kontakt med oss direkte.

Slik behandler vi dine personopplysninger:
  • Vi behandler opplysninger om deg strengt konfidensielt.

  • Opplysninger som kan lagres er navn, adresse, telefon, epostadresse, fødselsdag, personnummer, kjønn, samtykker, reservasjoner, og din respons på kampanjer vi sender ut (gaver).

  • Vi deler ikke personopplysninger med andre enn Skatteetaten, i den hensikt å rapportere støtte og gaver slik at du får skattefradrag om det er ønskelig. Les mer om skattefradrag her.

  • Opplysningene lagres i vår giverdatabase Solidus CRM. Se www.Tumaini.no

  • Vi sletter unødvendige opplysninger når vi ikke lenger trenger å oppbevare dem.

  • Vi beholder dine persondata inntil tre år etter siste gave er gitt. Deretter fjerner vi persondata fra systemene våre hvis det ikke er innhentet samtykke for videre kommunikasjon.

  • Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger. Du kan få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg ved å gjøre en henvendelse til Tumaini direkte.

  • Du kan reservere deg mot ulike typer henvendelser fra oss når som helst ved å ta kontakt med oss.

 

Hvor henter vi dine personopplysninger fra?

Utover de personopplysningene du selv oppgir til Tumaini ved å gi en gave, kan vi også komme til å hente ut personopplysninger fra en annen part. De personopplysningene vi kan hente inn vil være adresseopplysninger fra offentlige registre for å være sikre på at vi har din nåværende adresse.

 

Feil, endringer eller spørsmål?

Du kan til enhver tid benytte din rett til å be om innsyn, retting, sletting eller samtykke av dine personopplysninger. Innsyn vil kun bli gitt ved innlevering av en skriftlig, underskrevet forespørsel. Dette er for å sikre at dine opplysninger ikke utleveres til uvedkommende.

Du må gjerne kontakte oss dersom det er noe du lurer på eller ønsker å få endret rundt ditt medlemskap eller giverforhold. Henvendelser og spørsmål rettes til: line.viken@gmail.com

 

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitive personopplysninger per e-post, som for eksempel personnummer. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Nettside – sikkerhet og bruk av informasjonskapsler (cookies)

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren. Informasjon fra dine besøk benyttes ikke for å identifisere deg som person, og selges heller ikke videre til tredjepart. Ved registrering som giver via nettsiden kobles du til en sikker nettside med et sikkerhetssertifikat (https) som krypterer dine data før videresending til oss.

Klagemulighet

Klager rettes til Tumaini ved Styreleder innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan Forbrukerrådet kontaktes for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Dersom du mener at Tumaini ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, kan du også klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

bottom of page